Vezető tisztségviselők és ügyvezetők

Egy ambiciózus személy számára az egyik legfontosabb célkitűzés lehet az életében, hogy valamilyen területen vezető szerepet töltsön be. Egy vezetői pozícióval sok-sok kecsegtető pozitívum járhat együtt, azonban ezzel együtt hatalmas felelősség is nyomja a vállukat. Arról nem is beszélve, hogy a törvények változtak, így ha hibáznak, arra személyes és családi vagyonuk is rámehet. Hogyan tudják ezt megakadályozni?

Mi is az a D&O biztosítás?

A D&O felelősségbiztosítás a Directors and Officers rövidítése, amely célirányosan az olyan ügyvezetőket, igazgatókat vagy vezető pozícióban ülő személyeket védi, akik egy mikor-, kis-, közép-, vagy nagyvállalkozás élén állnak. Ez a felelősségbiztosítás az olyan helyzetekre nyújt megoldást, amikor például felszámolók, üzletfelek, munkavállalók, külső tanácsadók, felügyeleti hatóságok, részvényesek, vagy akár bármely harmadik személy kárigénnyel él a társasággal, vállalattal, céggel szemben. Lehet a vállalkozás akármekkora és akármilyen jellegű, a vezetője felelősséggel tartozik a munkavállalói felé, valamint az általa értékesített termék vagy szolgáltatás felé, és amennyiben a vállalkozáson belül valaki hibázik, akkor az ügyfél, vagy bármely harmadik személy benyújthatja a kárigényét. A D&O biztosítást azok az előrelátó vezetők kötik meg, akik azt kívánják elkerülni, hogy egy nagyobb összegű kárigény, vagy költségesebb jogi eljárás ne kockáztassa meg vállalkozásának fennmaradását, vagy személyes, illetve családi egzisztenciáját.

Milyen hátterek idézték elő a D&O felelősségbiztosítás szükségszerűségét?

A vezetői pozíciókban is emberek ülnek, s mint olyanok, ők is hibázhatnak. Őket is számtalan elintéznivaló várja a munkába érve, sőt, gyakran még otthonról is dolgozniuk kell, nekik is meg kell küzdeniük a végeláthatatlan irathalmazokkal, folyamatosan kapcsolatot kell tartania az ügyfelekkel, külső tanácsadókkal, beszerzőkkel, munkatársakkal, külső és belső tanácsadókkal, részvényesekkel, jogászokkal, és még számtalan más személlyel is. Ezért aztán meg van rá a valószínűség, hogy egy napon elfelejtenek megejteni egy telefonhívást, aláírni egy szerződést, vagy egyszerűen félredokumentálnak valamit. Ennek adott esetben olyan súlyos következményei is lehetnek, hogy egy ügyfél, munkavállaló, vagy bármely harmadik fél kárt szenved el, és természetesen kártérítési igényét jelezni is fogja. 2014. március 16-án módosításra került a Polgári Törvénykönyv, mely módosítás értelmében ha egy harmadik fél kárt szenved el egy cég, társaság vagy vállalkozás által, akkor neki nem csak a társaság felé lehet élnie kártérítési igénnyel, hanem közvetlenül a vezető tisztségviselő, ügyvezető felé is.

A felelősségvállalás kiterjesztése a cégvezetőkre annyit tesz, mint hogy a cég által okozott károkért ezen túl a vállalatvezető és a vezető tisztségviselő is felel, mégpedig a saját vagyonával; tehát az új törvény értelmében a jövőben egy biztosítási ügy kapcsán az ügyvezető és a vezető tisztségviselők saját vagyonát is végrehajtás alá lehet vonni, amennyiben az általuk vezetett vállalkozás – kft, vagy zrt. esetén – akár egy alkalmazottnak, akár egy beszállítónak, hitelezőnek, vagy bármely másik félnek kárt okoz. Ez azt jelenti, hogy amennyiben vezető pozícióban vagyunk egy vállalkozásban, és véletlenül elkövetünk egy hibát, akkor a károsult nem csak a vállalkozás számára nyújthatja be a kártérítési igényét, hanem személyesen számunkra is, ami azt jelenti, hogy súlyosabb összeg esetében elveszíthetjük az ingatlanunkat és ingóságainkat, megtakarításainkat, valamint a családi vagyonunkat is.

Nyilvánvalóan ezek nem túl kecsegtető feltételek az olyan személyek számára, akik vállát már eddigi is igen sok felelősség nyomta. Egy fárasztó nap után, a sok munka között egyszer csak arra eszmél fel a vezető, hogy noha rengeteg időt, energiát, szaktudást és munkát áldozott a cége sikere érdekében, mégis arról értesül, hogy most személyes vagyona forog kockán. A vállalkozásuk, valamint személyes vagyonuk védelmének érdekében fordulnak az ügyfelek a biztosítókhoz, hogy D&O felelősségbiztosítást kössenek.

Mire terjed ki a D&O felelősségbiztosítás?

Az ügyvezetők felelősségbiztosítása tehát azokat a károkat fedezi, amelyek veszélybe kerülnek egy esetleges szakmai hiba következtében. Ilyen esetben veszélybe kerülhet magának a vállalkozásnak a fennmaradása, de az ügyvezető személyes vagyona is (hiszen a kárigénnyel személyesen őt is megkereshetik) – így az ingatlanjai, autója, ingóságai, valamint megtakarított vagyona is.

Egy ügyvezető emellett számos jogi eljárás alá is vethető. Amennyiben a munkavállaló, hitelező, beszerző, külső tanácsadó, vagy valamelyik harmadik fél kártérítési igénnyel lépne elő, s ezt peres útra viszi, akkor az ügyvezetőnek ügyvédet kell keresnie. A jó ügyvéd felfogadása ilyen helyzetben létfontosságú, hiszen rendkívül sok áll vagy bukik rajta. A jó ügyvéd megfizetése pedig jelentős költségekbe verheti a károkozót – legyen a kárigény akár jogos, akár jogtalan. Jó hír azonban, hogy a D&O felelősségbiztosítás – amennyiben peres eljárás veszi kezdetét – az ügyvéd finanszírozására is fedezetet vállal, tehát a megfelelő ügyvéd megfizetésén már nem kell aggódnia az ügyvezetőnek, hiszen azt a biztosító fizetni fogja.

De nem csak kártérítési perbe bonyolodhat bele egy cégvezető. Amennyiben hozzátartozók, családtagok, örökösök indítanak eljárást ellene, a jogi képviseletének a díját akkor is fedezi a biztosító, sőt, még más egyéb költségek megtérítését is, mint a csődtörvény módosítása miatti felelősséget, a hatósági vizsgálatok költségeit, valamint a jogvédelem összegét a környezetszennyezési károkkal szemben. Emellett a kockázatviselés kiterjed az adott felügyeleti szervek, vagy hatóságok részéről kiszabott büntetések költségeire is, valamint egy büntető eljárás során az ügyvédi- és perköltségekre is.

De nem csak az ügyfél, vagy valamilyen külső személy indíthat eljárást a vállalkozás vagy a vezető személye ellen. Megvan annak is a veszélye, hogy egy belső munkatárs jelenti be a kárigényét, s ezzel kész jogi eljárás alá vinni az ügyet. Ilyen eset például akkor alakulhat ki, ha az egyik alkalmazottunkat valamilyen oknál fogva a munkáltatói jogok gyakorlásából eredően kár éri, és ez alapján kártérítést követel. Azonban nem csak az alkalmazottak szenvedhetnek kárt – bármilyen hibásnak mondható vállalatvezetési gyakorlat nyomán keletkezhet súlyosabb vagy enyhébb kár, amelyet a vállalat vezetőjének meg kell térítenie. Az ilyen károk keletkezhetnek például olyan szituációkból, mint hogy a vállalkozásunk fel kíván vásárolni egyéb cégeket, vagy össze kívánja azokat olvasztani, és ennek ideje és folyamata alatt veszteségek keletkeznek, amely ellen kárigényt fogalmaznak meg. Ezek mellett a cégek, vállalatok vezetőit a tulajdonosok is megtámadhatják, ők is fogalmazhatnak meg kárigényt. Ezek ellen a belső problémák ellen is védelmet nyújt a D&O felelősségbiztosítás.

El lehet tehát mondani azt, hogy ez a biztosítás széleskörű védelmet biztosít azok számára, akik egy vállalt élén vezető szerepet töltenek be, és a Polgári Törvénykönyv új módosításai értelmében nem kell féltenie a személyes, illetve a családi vagyonát sem a vállalkozása mellett, hiszen a kártérítések és a különböző eljárások során minden költséget fedezhet a D&O felelősségbiztosítás.

Mit kell tudnunk a D&O felelősségbiztosításról?

Ügyvezetőként, vezető beosztású személyként tisztában vagyunk azzal, hogy a céget figyelembe véve hatalmas teher nyomja a vállunkat. Ehhez jön még hozzá az is, hogy amennyiben hibázunk, és egy harmadik fél egy nagyobb összegű kártérítési igénnyel lépne fel, akkor nem csak a megélhetésünk kerül veszélybe, de az összes vagyontárgyunk is, beleértve az ingatlanunkat, autónkat, félretett pénzünket. Ügyvezetőként mindig meg kell fontolnunk, hogyan alakítsuk a költségvetést, mire adjunk ki pénzt, és min spóroljunk, s mivel minden vállalkozás profitorientált, természetes, hogy az elsődleges cél az, hogy minél kevesebbet költsünk, és minél többet keressünk. A biztosítás megkötése azonban soha nem egy kukába kihajított összeg. Képzeljük csak el, hogy amennyiben kellemetlen évente egy viszonylag nagy összeget befizetnünk, akkor milyen fájdalmas lenne egy összegben egy hatalmas kártérítést megfizetnünk!

A felelősségbiztosítás megkötéséhez nincsenek különösebb megkötések. Vezethetünk akár mikro-, kis-, közép-, vagy nagyvállalkozást, ugyanúgy levédhetjük magunkat a jövőre. Ezt azért különösen fontos megjegyezni, mert sokan elfelejtik azt, hogy egy kisvállalkozás is képes olyan nagy kárt okozni, mint mondjuk egy nagyvállalkozás, vagy multinacionális cég. Jegyezzük meg jól, hogy egy kisebb létszámú és kisebb vagyonú cég ugyan akkora felelősséggel tartozik károkozás esetén, mint egy nagyvállalat, hiszen a ma érvényben lévő jogszabályok és rendelkezések alapján erről így határozott, ami azt jelenti, hogy a felelősségvállalás nagysága nem függ a cég méretétől. Emellett természetesen az sem számít a biztosítás megkötésekor, hogy milyen iparágban helyezkedik el a vállalkozásunk.

A D&O felelősségbiztosítás általában évi nyolcvanezer forintba kerül, azonban a legtöbb biztosító oldalon találhatunk egy kalkulátort, amelynek meg tudjuk adni a vállalkozásunk paramétereit, és ez alapján ki tudja nekünk számolni, hogy erre milyen tartalommal és milyen anyagi feltételekkel lehet biztosítás kötni.

Miért ne habozzunk a megkötésével?

Ha egy céget, vállalkozást vezetünk, így is hatalmas teher nehezedik a vállunkra. Felelősek vagyunk az alkalmazottaink biztonságáért és jogaiért, ellenőriznek és elszámoltatnak bennünket a cég tulajdonosai, kézben kell tartanunk az egész céget. Egy vezetőtől sem lehet azt elvárni, hogy ne hibázzon, hiszen aki dolgozik, az hibázhat is. A kockázat azonban csöppet sem olyan kicsi, mint egy munkavállalóé. Ha valamiről megfeledkezünk, vagy rosszul csinálunk, akkor nem csak a cég ellen indíthatnak eljárást, hanem a mi személyünk ellen is, arról nem is beszélve, hogy amennyiben az ügyfél csupán a vállalkozástól követel kártérítést, akkor annak tulajdonosai ezt rajtunk kérhetik számon. Az is előfordulhat, hogy elkövetünk egy hibát, s annak következményei csak később bontakoznak ki, s megannyi eljárás indul, amelynek költségeit nekünk kell állnunk.

Kinek ne lenne fontos a vállalatának, családjának, és saját személyének anyagi biztonsága? A D&O felelősségbiztosítás ezt garantálja, s az évek során befizetett összeggel egy olyan pénzügyi keretösszeget ad háttérül a cég vezetői részére, melyet egy sajnálatos okozott kár esetén szabadon fel tudnak használni a károk megtérítése mellett a jogi védekezés díjaira, valamint minden olyan kárösszeg fedezeteként is szolgál, melyet a vezető tisztségviselő, ügyvezető magánvagyonára terhelhetnek.

SzakmaiFelelősség.hu

Székhely: 1221 Budapest, Tanító utca 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-977142
Adószám: 23766000-2-43