Fuvarozók, szállítmányozók biztosítása

A fuvarosok felelőssége nagyon nagy. Kár esetében, amikor az áru elhagyta az eladó kapuit, az már nem vonható felelősségre, de amennyiben még nem érkezett meg a vevőhöz, értelemszerűen ők sem fizetik meg a megkárosodott árut. Ilyen esetekben a fuvaros vállát nyomja a felelősség, és mikor megtörténik a baj, sokszor a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet.

A fuvaros járművével akár belföldi, akár nemzetközi távlatokban hatalmas értékű árucikkeket szállít, ennek felelőssége pedig teljes mértékben az övé, kár esetében pedig a kimentési lehetőségei roppant korlátozottak. Amennyiben az árucikket átveszi a fuvarozó, az eladó már védtelen és felelősségre nem vonható, és ha kár történik, akkor a fuvarozási károkért adott kártérítés alól ki van zárva; valamint a megrendelő sem fog fizetni a hibásan vagy hiányosan érkezett áruért, teljes joggal. Ilyen szempontból nézve az árucikk az eladó és a vevő között mozogva, csak és kizárólag a fuvarozó felelőssége alatt halad a két pont között, így ha kár vagy veszteség keletkezik, azt a fuvarozó cég kénytelen megfizetni.

A kár számos okból fakadhat

A magyar jog szerint szállítmányozónak általánosan semmiféle felelőssége nincs, mivel a fuvarnak csupán megszervezője. Azonban amennyiben a fuvarozó arra szerződik – márpedig arra szerződik –, hogy az árucikket hiánytalanul, sértetlenül és időben a vevőhöz juttatja, akkor, ha ennek bármely feltétele nem teljesül, az felveti a fuvarozó felelősségét. Összegszerűen van korlátozva a felelősség, két eset kivételével: egyfelől ha a károkozás szándékos, másfelől ha a károkozás a szándékossággal egyenértékű, tehát amennyiben a kár a fuvarozó súlyos gondatlanságából ered, a fuvarozónak kötelező állnia a kárt teljes egészében.

A fuvarozó azonban mentesül a kár felelősségétől abban az esetben, ha azért nem ő felel – tehát amennyiben a kárt az árucikk feletti rendelkezésre jogosult mulasztása okozza; ha az áru hibája okozza a kárt; ha elháríthatatlan esemény a kár okozója; vagy ha például a teherautót feltörik és kilopják belőle az árut. A magyar jog alapján, ha az áru közlekedési balesetben sérül meg, akkor a fuvarozó nem mentesülhet a kár megtérítése alól, de ideális esetben a biztosítónak kell állnia a kártérítést. Éppen ezért is rendkívül fontos kérdés, hogy milyen biztosítást kötünk meg a szállítmányra, és melyik biztosítónál.

De milyen biztosításokat lehet kötni a szállítmányra?

A nemzetközi szállítmánybiztosítás

Amennyiben több országot átszelve szállítjuk a ránk bízott szállítmányt, akkor minden bizonnyal a nemzetközi szállítmánybiztosítás lesz a legoptimálisabb a számunkra. Ezen biztosítás minden árúra fedezetet nyújt, függetlenül a szállítmány típusától, annak fuvarozási módjától, valamint a megtenni készülő útvonaltól. Abban az esetben, ha a biztosított szállítmányban kár keletkezik az út során akár véletlenből vagy balesetből fakadóan, akár a szállítás rendes folyamatával összefüggésben, akkor a biztosító a károkat meg fogja téríteni. A nemzetközi szállítmánybiztosítás elsősorban az árutulajdonos érdekeit védi, azonban a biztosítási szerződést bármelyik olyan magyarországi vállalkozás megkötheti, amely az áru sértetlenségében érdekelt. Ilyen keretek között a szerződő fél lehet a szállítmány feladója, vagy annak várományosa, esetleg annak szállítmányozója, de még a fuvarozója is. A nemzetközi szállítmánybiztosításhoz kizárólag két szerződésforma választható, az pedig az egyutas szerződés, valamint a keretszerződés.

Az egyutas szerződési forma esetében a biztosítás mindig csak és kizárólag az adott árura érvényes, és csak és kizárólag a szerződésben meghatározott útvonalon van érvényben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szerződésben például útvonalként a Szerbia, Magyarország, Ausztria távot adtuk meg, áruként pedig tartós élelmiszereket jelölünk meg, akkor a fuvaros nem kalandozhat el Ukrajnába egy autóalkatrészekkel megpakolt kamionnal. Pontosabban elkalandozhat, de azt a biztosítás már nem fogja fedezni, és ha menet közben balesetet szenvednek, és az áru megsérül, akkor a biztosító nem fogja megtéríteni a károkat. A biztosítási díj kiszámolása több szempont alapján tevődik össze. Egyfelől függ az áruk jellegétől, a szállítási útvonaltól, a teljes évek forgalom értékétől, másfelől pedig függ a csomagolástól, a fuvarozási módtól, a biztosítási fedezet mértékétől, valamint attól, hogy az áru használt-e, vagy sem.

A keretszerződés esetében a teljes évi áruforgalom biztosítható, amelyhez hozzátartozik az import, valamint az export forgalma is. A biztosító társaságok szállítmánybiztosítási feltételei alapján a biztosítási szerződés a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételekhez – ICC (Institute Cargo Clauses) – hasonló fedezeti tartalommal jöhet létre. Ezekhez a fedezeti formákhoz tartozik például az All risk fedezet, a WA vagy WPA fedezet, az FPA fedezet, azonban ezt biztosítója válogatja, a részletes leírásokat, valamint a követelményt az általunk választott biztosító feltételeiben olvashatjuk.

A biztosítási díj kiszámolása több szempont alapján tevődik össze. Egyfelől függ az áruk jellegétől, a szállítási útvonaltól, a teljes évek forgalom értékétől, másfelől pedig függ a csomagolástól, a fuvarozási módtól, a biztosítási fedezet mértékétől, valamint attól, hogy az áru használt-e, vagy sem.

A belföldi szállítmánybiztosítás

Amennyiben csupán belföldön szállítjuk a ránk bízott szállítmányt, akkor minden bizonnyal a belföldi szállítmánybiztosítás lesz a legoptimálisabb a számunkra. Ezen biztosítás minden árúra fedezetet nyújt, függetlenül a szállítmány típusától, annak fuvarozási módjától, valamint a megtenni készülő útvonaltól. Abban az esetben, ha a biztosított szállítmányban kár keletkezik az út során akár véletlenből vagy balesetből fakadóan, akár a szállítás rendes folyamatával összefüggésben, akkor a biztosító a károkat meg fogja téríteni. A belföldi szállítmánybiztosítás elsősorban az árutulajdonos érdekeit védi, azonban a biztosítási szerződést bármelyik olyan magyarországi vállalkozás megkötheti, amely az áru sértetlenségében érdekelt. Ilyen keretek között a szerződő fél lehet a szállítmány feladója, vagy annak várományosa, esetleg annak szállítmányozója, de még a fuvarozója is. A belföldi szállítmánybiztosításhoz kizárólag két szerződésforma választható, az pedig az egyutas szerződés, valamint a keretszerződés.

Az egyutas szerződési forma esetében a biztosítás mindig csak és kizárólag az adott árura érvényes, és csak és kizárólag a szerződésben meghatározott útvonalon van érvényben. A biztosítási díj kiszámolása több szempont alapján tevődik össze. Egyfelől függ az áruk jellegétől, a szállítási útvonaltól, a teljes évek forgalom értékétől, másfelől pedig függ a csomagolástól, a fuvarozási módtól, a biztosítási fedezet mértékétől, valamint attól, hogy az áru használt-e, vagy sem.

A keretszerződés esetében a teljes évi áruforgalom biztosítható, amelyhez hozzátartozik az import, valamint az export forgalma is. A biztosítási díj kiszámolása több szempont alapján tevődik össze. Egyfelől függ az áruk jellegétől, a szállítási útvonaltól, a teljes évek forgalom értékétől, másfelől pedig függ a csomagolástól, a fuvarozási módtól, a biztosítási fedezet mértékétől, valamint attól, hogy az áru használt-e, vagy sem. Az általunk kiválasztott biztosítótól függ az, hogy a szállítmánybiztosítás mire nyújt fedezetet. A különböző biztosítási társaságok részletes leírásaiban széleskörűen informálódhatunk ezekről, de rendszerint a belföldi szállítmánybiztosítások kiterjedhetnek a szállítóeszközben keletkezett balesetekre; tűzre, villámcsapásra, robbanásra; hidak, építmények beomlására; viharokra; sziklaomlásra, kőomlásra, földcsuszamlásra; földrengésre; lopásra, részlopásra, rablásra; törésre, szóródásra, csorgásra, zsákszakadásra, valamint öngyulladásra.

A tehergépjárművel folytatott áruszállítások biztosítása

Abban az esetben, ha saját tulajdonú árút szeretnénk szállítani, és ezt saját tulajdonú tehergépjárművel szeretnénk megtenni, akkor ezt a biztosítási formát kell választanunk. Azt mindenképpen tudnunk kell róla, hogy a biztosítás átalányjellegű, ami azt jelenti, hogy a szerződésben megszabott biztosítási időintervallumon belül az összes szállításunk biztosítva lesz. Ennek tükrében tehát nem kell egyesével bejelentenünk előre minden szállítmányunkat a biztosító számára. Az általunk kiválasztott biztosítótól függ az, hogy a szállítmánybiztosítás mire nyújt fedezetet. A különböző biztosítási társaságok részletes leírásaiban széleskörűen informálódhatunk ezekről, de rendszerint a tehergépjárművel folytatott áruszállítások biztosításai kiterjedhetnek a szállítóeszközben keletkezett balesetekre; tűzre, villámcsapásra, robbanásra; hidak, építmények beomlására; viharokra; sziklaomlásra, kőomlásra, földcsuszamlásra; földrengésre; lopásra, részlopásra, rablásra; törésre, szóródásra, csorgásra, zsákszakadásra, valamint az öngyulladásra.

A kiállítás biztosítás

Amennyiben ipari vagy vásári kiállításra szállítunk terméket, akkor mindenképpen ajánlott kiállítás biztosítást kötnünk. Ennek keretei között amennyiben a kiállítás során, vagy a hozzá kapcsolódó szállítás során kár keletkezik a biztosított vagyontárgyakban – feltéve, ha az nem kiállítási installáció –, akkor azt a biztosító megtéríti. A vagyontárgyat szállíthatjuk belföldi vagy külföldi kiállításra, a szerződést pedig bárki megkötheti, aki érdekelt a vagyontárgy épségének megóvásában – tehát lehet a vagyontárgy tulajdonosa, a kiállítás tulajdonosa, vagy akár a fuvarozó is. Az általunk kiválasztott biztosítótól függ az, hogy a kiállítás biztosítás mire nyújt fedezetet. A különböző biztosítási társaságok részletes leírásaiban széleskörűen informálódhatunk ezekről, de rendszerint kiterjednek a kiállítás során tűzesetekre, villámcsapásra, robbanásra, valamint egyéb természeti katasztrófák következtében keletkező károkra. Igény szerint ezt kibővíthetjük betöréses lopásra, rablásra, törésre, valamint vezetékes víz okozta károkra. A kiállításra történő oda- és visszaszállítás során a biztosító fedezi a szállítóeszközt ért balesetet, valamint a tűz, villámcsapás és robbanás következtében keletkezett károkat.

A CMR – a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

Abban az esetben, ha megkötjük a CMR biztosítást, akkor a biztosító átvállalja a kártérítési kötelezettségünket, amely kártérítést a megbízóink követelhetnek velünk szemben, ha a ránk bízott szállítmány megsérül vagy elveszik. Ez a biztosítás a legtöbb esetben egész Európára kiterjed, amelybe beleértendő Anglia, Írország, valamint Törökország ázsiai része is; azonban Oroszországra, Ukrajnára és Belorussziára nem érvényes, hacsak egyedi megállapodás keretei között nem bővítjük ki ezekre a területekre is. A biztosítás szerződését minden olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozás megkötheti, aki nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult. Mindenképpen jegyezzük meg, hogy a CMR biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

BÁF – a belföldi közúti árufuvarozási felelősségbiztosítás

Abban az esetben, ha megkötjük a BÁF biztosítást, akkor a biztosító átvállalja a kártérítési kötelezettségünket, amely kártérítést a megbízóink követelhetnek velünk szemben, ha a ránk bízott szállítmány megsérül vagy elveszik. A biztosítás szerződését minden olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozás megkötheti, aki belföldi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult. Mindenképpen jegyezzük meg, hogy a BÁF biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás

Abban az esetben, ha megkötjük a szállítmányozói felelősségbiztosítást, akkor a biztosító átvállalja a kártérítési kötelezettségünket, amely kártérítést a megbízóink követelhetnek velünk szemben, ha a ránk bízott szállítmányban kár keletkezik. A biztosítás szerződését minden olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozás megkötheti, aki szállítmányozói tevékenység végzésére jogosult. Mi magunk választhatjuk azt ki, hogy a fedezet káreseményenkénti legyen, vagy egy éves kártérítési limitet szabunk meg, azonban az általunk kiválasztott biztosítótól függ az, hogy a szállítmánybiztosítás mire nyújt fedezetet, és a különböző biztosítási társaságok részletes leírásaiban széleskörűen informálódhatunk ezekről.

SzakmaiFelelősség.hu

Székhely: 1221 Budapest, Tanító utca 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-977142
Adószám: 23766000-2-43