Orvosok szakmai felelősségbiztosítása

A sérthetetlen individuumok korát éljük. Egy olyan korban élünk, ahol mindenki tisztában van a jogaival, és természetesen mindenki érvényre is kívánja azokat juttatni. De sajnos gyakran akadnak olyanok is, akik megpróbálnak ezzel visszaélni.

Amennyiben olyan területen dolgozunk, ahol elég egy apróbb figyelmetlenség ahhoz, hogy szakmai hibát kövessünk el, amiért az ügyfelünk nagyobb összegű kártérítést követelhet, akkor szükségszerű megtennünk a kellő óvintézkedéseket annak érdekében, hogy egzisztenciánkat ne veszítsük el.

Mi is az a szakmai felelősségbiztosítás?

A szakmai felelősségbiztosítás megléte akkor fontos, amikor egy adott munkakör elvégzésére megbíz bennünket vagy cégünket valaki, azonban hibázunk, amelynek értelmében káresemény történik, így a megbízó a biztosított cégtől, annak valamelyik alkalmazottjától vagy a fedezetbe vont alvállalkozójától kártérítést követel. A szakmai felelősségbiztosítást azok számára találták ki, akik előre gondolkodnak, és meg kívánják előzni azt, hogy egy előre nem látható esemény, szakmai hiba következtében az ügyfél akár jogosan vagy jogtalanul akkora összegű kártérítési igényt nyújtson be, amelyet a megbízott, vagy annak cége csak nagy nehezen, esetleg sehogy nem tud kifizetni. Egy ilyen előre nem látható kártérítési igény akár az egész vállalkozásunkat, esetleg karrierünket is tönkreteheti, ezért nagyon fontos, hogy megtegyük a szükséges óvintézkedéseket.

Miért kiemelten fontos az orvosok számára szakmai felelősségbiztosítást kötni?

Sokszor hallhattunk már olyan esetekről, hogy egy rutinműtétből valamilyen orvosi műhiba miatt katasztrófa lett, s így például egy mandulaműtétre érkező beteg tartós károsulást szenvedett, vagy esetleg elvesztette az életét. Magyarország egészségügyi állapota nem remekel. Az orvosoknak és ápolóknak rendkívül sokat kell dolgozniuk, így sajnos előfordulhat az, hogy egy negyvennyolc órás műszak után az orvos elfáradt, fásult lett, s figyelmetlenségből véletlenül rossz kórlapot nézett, így egy beteget félrediagnosztizált, esetleg félrekezelt, ami miatt súlyos egészségügyi következményekkel kell szembenéznie.

Az emberek többségét általában dilemmába ejti az, hogy orvos segíteni szándékozott, azonban mégis hibázott, tehát etikus-e benyújtani a kártérítési igényt. Az orvosok helyzetét nem segíti ráadásul az sem, hogy számtalan ügyvéd szakosodott orvosi műhibákra, műhibaperekre, akik készek a lehető legtöbb kártérítést kicsikarni az orvosból vagy egészségügyi intézményből, hiszen ők maguk sikerdíj alapon dolgoznak. Amennyiben pedig a pert elveszti az orvos, akkor neki, vagy az őt alkalmazó egészségügyi intézménynek lehet, hogy olyan magas kártérítési összeget kellene kifizetnie, ami az egész pályafutását romba döntheti.

Ennek kiküszöbölése érdekében különösen fontos az orvosoknak szakmai felelősségbiztosítást kötniük, hogy biztosan ne kerüljön veszélybe a pályán maradásuk, és ne kelljen kényszerből elhagyniuk a hivatásukat.

Ezekre figyeljünk!

A közmondás úgy tartja, ahány ház, annyi szokás. Az orvosok esetében a szakmai felelősségbiztosításnál is ugyanerről van szó, ugyanis a legtöbb biztosítónál a feltételek jelentősen eltérnek egymástól, ami azt jelenti, hogy esetenként szükség lehet kiegészítő záradékokat kötni, valamint kiegészítő felelősségbiztosításokat. A Groupama Garancia Biztosító orvosi felelősségbiztosítása például nem terjed ki a külföldi állampolgároknak okozott károkra, tehát amennyiben olyan környezetben dolgozunk, ahol sűrűn találkozunk nem magyar állampolgárú betegekkel, akkor érdemes más biztosítóknál is szétnéznünk.

Az sem kirívó eset, hogy egy orvos más intézményben rendel, azonban amennyiben szakmai felelősségbiztosítását erre is ki kívánja terjeszteni, akkor bizonyos biztosítóknál az erre vonatkozó térítésmentes záradékot is igényelni kell.

Az arra azonban minden biztosító kitételt tesz, hogy a hozzátartozóknak, üzlettársaknak, alkalmazottaknak okozott károkat nem térítik meg, megakadályozva ezzel az esetleges visszaéléseket. A felelősségbiztosítást több okból is meg lehet szüntetni egy adott biztosítónál. Előfordulhat, hogy úgy kíván biztosítót váltani, hogy a régi és az új szerződés között keletkezik egy olyan idősáv, ahol őt egyik biztosító sem fedezi. Emellett egy orvos dönthet úgy is, hogy praxisát szünetelteti, vagy megszünteti. Mindhárom esetben tanácsos fontolóra venni a kiterjesztett fedezetet, amely azt a célt szolgálja, hogy amennyiben az aktív biztosítási szerződés alatt az orvos elkövetett egy hibát, azonban ez a hiba csak később derül ki, éppenséggel akkor, amikor már nincs élő szerződése, abban az esetben a kiterjesztett fedezet értelmében a biztosító akkor is átvállalja a kártérítést. A kiterjesztett fedezet megengedett hossza megegyezik a törvényes elévülési idővel. Tehát amennyiben az orvos praxisának utolsó napján – amikor még aktív felelősségbiztosítási szerződése van – elkövet egy műhibát, ami csak négy és fél évvel később derül ki – amikor az orvosnak már se praxisa, se aktív szerződése nincs –, abban az esetben a biztosító átvállalja a kártérítést a kiterjesztett fedezet értelmében.

Milyen biztosításokra lehet még szüksége egy orvosnak?

Egy orvosnak tehát erősen javasolt szakmai felelősségbiztosítást kötnie, azonban sok kárigényt csak a kiegészítő felelősségi körökre vonatkozó fedezetek tudnak megtéríteni. Ilyen kiegészítő fedezet például az általános felelősségbiztosítás, amely megkötése esetében a biztosító átvállalja a kártérítést az olyan esetekben, mint például a beteg elcsúszása a frissen felmosott padlón.

Az alkalmazottak munkahelyi balesetéből eredő kártérítési igényére a munkáltatói felelősségbiztosítás ad segítséget, míg a bérlőnek felróható ingatlanban okozott kárra a bérlői felelősségbiztosítás szolgál választ.

SzakmaiFelelősség.hu

Székhely: 1221 Budapest, Tanító utca 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-977142
Adószám: 23766000-2-43