Építőipari kivitelezők, műszaki vezetők

Az építkezéseket lebonyolító személyeknek hatalmas felelősség nehezedik a vállukra. Már a munkavégzés is veszélyes, hiszen nehéz tárgyakat kell magasba emelni, amelyek lezuhanva bárkit megsebezhetnek; emellett pedig rendkívül fontos a precíz munkavégzés.

Az általuk felemelt épületekben emberek sokasága fordul meg, így elég, ha valamilyen anyagot rosszul kevernek ki, elég, ha egy tégla rossz helyre kerül, és máris megtörténhet a katasztrófa. Ezért is kiemelkedően fontos számukra az, hogy felelősségbiztosítást kössenek.

Mire vonatkozik ez a felelősségbiztosítás?

Abban az esetben, ha építőipari kivitelezői tevékenységet, vagy felelős műszaki vezetői tevékenységet végzünk, természetesen – mint minden más munka esetében – meg van rá az esély, hogy egyszer hibázni fogunk. Az építőipar területe azonban speciálisabb helyzetben van, hiszen egy-egy szakmai hiba következtében hibásan felállított épület akár életeket tehet tönkre, ebből kifolyólag az ezen a területen dolgozóknak igen nagy a felelősségük. Abban az esetben, ha mi kárt okozunk a munkavégzés során, vagy annak hiányos mivoltából fakadva, akkor a megbízónk, alkalmazottaink, esetleg a fedezetbe vont alvállalkozóink, vagy egy szerződésen kívüli harmadik fél kártérítést követelhet tőlünk.

Ennek tükrében a biztosítási szerződés aláírása után a biztosító társaság fedezi a dologi károkat, személyi sérüléses károkat, valamint a szolgáltatás tárgyban okozott károkat. Biztosítónként eltér azonban az, hogy milyen módon kezelik a tisztán pénzügyi veszteségeket, így amennyiben ez kulcsfontosságú a számunkra, érdemes minél több biztosítót felkeresni ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy körültekintőek legyünk, ugyanis a megfelelő felelősségbiztosítás megkötése után még a hatóságok által kiszabott bírságokat is megtéríthetik.

Mire nyújt fedezetet a kivitelezői felelősségbiztosítás?

Mindenek előtt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az építés-szerelés biztosítás csak egy igen szűk felelősségbiztosítási fajta, ugyanis ebben az esetben a biztosítónak nem áll módjában megtéríteni azokat az esetleges károkat, amelyeket mi a megbízónknak okoztunk, hiszen ez csak a harmadik fél számára okozott károk utáni kártérítéseket fedezi.

A kivitelezői felelősségbiztosítás azonban fedezi a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, valamint a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket; a személyi sérüléses kár esetén a károsult elmaradt vagyoni előnyét; a biztosítottat terhelő sérelemdíjat, amennyiben a károsult bizonyítja, hogy a személyiségi jogai sérültek; a kártérítési követelés és a sérelemdíj után felszámítható késedelmi kamatot; a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő jogi eljárás költségeit, ami lehet például eljárási díj, illeték, biztosítottat terhelő perköltség; a jogi képviseletet ellátó ügyvéd megbízási díját, valamint az általunk felbérelt szakértő költségeit; a minket terhelő társadalombiztosítási megtérítési igényeket; valamint a kárenyhítés körébe eső költségeket.

Mit érdemes megjegyezni a kivitelezői felelősségbiztosításról?

Fontos tudnunk, hogy a kivitelezői felelősségbiztosítás minimum egy évre, és csak teljes tevékenységre köthető. Az éves árbevételünk alapján íródik meg a szerződés, és a biztosítási idő alatt a fentebb felsorolt károkra fedezetet nyújt.

Azt azonban semmiképpen ne felejtsük el, hogy amennyiben úgy döntünk, hogy megszüntetjük a biztosítást, vagy esetleg egy új biztosítóhoz megyünk át, akkor a megszűntetést követően legfeljebb harminc napig jelenthető be az a kár, amelyet meg szeretnénk téríttetni. Könnyen lehetséges, hogy az egyik alkalmazottunk az építkezés során megsérül, eleinte nem veszi komolyan, nem gondolja, hogy súlyos a sérülése, azonban szövődményei csak később, két-három hónap múlva kezdenek mutatkozni. Az alkalmazottunk természetesen ekkor is élhet a kártérítési igény jogával, azonban ezt már nekünk kellene kifizetnünk, hiszen két szék között a pad alá esünk ebben a helyzetben – a régi szerződésünk már nem fedezi a bejelentett károkat, az új biztosítónk pedig nem tud mit kezdeni a dologgal, hiszen a károkozás még a szerződés megkötése előtt történt. Ebből kifolyólag mindenképpen érdemes az előző biztosítónknál egy olyan záradékot kötnünk, amelyben a biztosítási időt kiterjesztjük további öt évre.

Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy a biztosítás alapjául a tervezett éves bevétel szolgál. Ebből kifolyólag mindig figyelnünk kell a pontos adatközlésre, illetve minden változást le kell jelentenünk. Abban az esetben, ha az éves bevételünk nagyban meghaladja az általunk bejelentett összeget, akkor alulbiztosítottság jön létre, ami pro rata kártérítéshez vezethet. Pro rata kártérítés esetén a biztosító olyan arányban téríti csak meg a kárt, amilyen arányban a közölt és valós árbevétel aránylik egymáshoz.

SzakmaiFelelősség.hu

Székhely: 1221 Budapest, Tanító utca 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-977142
Adószám: 23766000-2-43